Sol·licitud d’accés al Portal d’Autoliquidacions d’IVTM

Atesa la necessitat que els gestors administratius col·legiats o qualsevol professional o empresari vinculat amb el sector de l’automoció pugui actuar per compte de tercers en els tràmits d’autoliquidació de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, XALOC obre la possibilitat que aquests professionals i empresaris puguin adherir-se a les condicions establertes per la presentació de les autoliquidacions d’aquest impost.

Com fer-ho

Tramitació en línia:

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitació en línia
 2. Comproveu els requisits
 3. Descarregueu el formulari al vostre ordinador
 4. Empleneu i deseu el formulari
 5. Adjunteu, si cal, els documents necessaris per al tràmit
 6. Cliqueu Presentar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de XALOC
 7. Finalitzat el tràmit, podreu descarregar el justificant de la seva presentació.

Aclariments

Organisme Competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins

Servei que tramita

Servei de Gestió i Recaptació Tributària

Classificació temàtica

Hisenda, impostos i taxes i preus públics

Qui el pot demanar

 • Gestors administratius col·legiats
 • Professionals i empresaris

Canals de tramitació

Telemàtic

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud

En qualsevol moment

Requisits previs 

Complir les condicions establertes per la presentació de les autoliquidacions d'aquest impost

Preu / Taxa

Sense cost

Dades i documents

 • Formulari de Sol·licitud d'accés al Portal d'Autoliquidacions d'IVTM
 • En el cas dels gestors col·legiats, document que acrediti la col·legiació al Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya
 • En el cas dels professionals o empresaris vinculats amb el sector de l’automoció, model 840 de l'AEAT

Normativa

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC de la Diputació de Girona

Termini per emetre resolució

Per determinar

Silenci administratiu

No correspon

Normativa del silenci administratiu

No correspon

Vies de reclamació

No correspon