Revocació de consentiment de persona física per relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics

A través d'aquest tràmit les persones físiques no obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'administració pública poden revocar el consentiment per rebre notificacions de l'Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona (XALOC), i/o per deixar de rebre missatges i alertes de caràcter tributari o d'altres ingressos de dret públic.

Com fer-ho

Tramitació en línia:

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitació en línia
 2. Comproveu els requisits
 3. Descarregueu el formulari al vostre ordinador
 4. Empleneu i deseu el formulari
 5. Adjunteu, si cal, els documents necessaris per al tràmit
 6. Cliqueu Presentar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de XALOC
 7. Finalitzat el tràmit, podreu descarregar el justificant de la seva presentació.

Aclariments

Organisme competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Classificació temàtica

Tràmits generals

Qui ho pot sol·licitar

 • Qualsevol persona física no obligada a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'administració pública
 • El representant que formalment es designi a aquest efecte.

Canals de tramitació

Telemàtic

Termini de presentació

En qualsevol moment

Requisits previs

Disposar d'un sistema d'identificació i signatura digital admès, de correu electrònic i/o de telèfon mòbil

Preu / Taxa

Sense cost

Dades i documents

 • Formulari de revocació de consentiment de persona física per relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics.
 • En cas que no sigueu l'interessat, autorització de representació degudament signada.
 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Termini per emetre resolució

Les dades comunicades queden gravades automàticament i, per tant, amb aquesta sol·licitud queda finalitzat el tràmit. Els efectes de la comunicació es produeixen a partir del cinquè dia hàbil següent a aquell en què l'òrgan competent per tramitar el procediment n'hagi tingut constància.

Silenci administratiu

No aplica