Consentiment de persona física per relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics

A través d’aquest tràmit les persones físiques no obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'administració pública poden autoritzar o modificar el consentiment per rebre notificacions de l'Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC), així com per rebre missatges i alertes de caràcter tributari o d'altres ingressos de dret públic.

Aclariments

Organisme competent / Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Classificació temàtica

Tràmits generals

Qui ho pot sol·licitar

 • Qualsevol persona física no obligada a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'administració pública
 • El representant que formalment es designi a aquest efecte.

Canals de tramitació

Telemàtic

Termini de presentació

En qualsevol moment

Requisits previs

Disposar d'un sistema d'identificació i signatura digital admès, de correu electrònic i/o de telèfon mòbil

Preu / Taxa

Sense cost

Dades i documents

 • Formulari de consentiment de persona física per relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics.
 • En cas que no sigueu l'interessat, autorització de representació degudament signada.
 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.

Normativa

Llei 39/2015, d1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini per emetre resolució

Les dades comunicades queden gravades automàticament i, per tant, amb aquesta sol·licitud queda finalitzat el tràmit.

Silenci administratiu

No aplica

Observacions

Tot i que el consentiment es doni de forma general, es practicarà la notificació electrònica només en els casos dels tràmits i processos que estiguin adaptats i hagin integrat aquesta via de comunicació.

Els avisos de notificacions electròniques dels procediments sancionadors en matèria de trànsit s'enviaran únicament a la DEV (Dirección Electrónica Vial), si en algun moment en teniu una d'assignada.

L'autorització per rebre notificacions i/o alertes es pot revocar en qualsevol moment amb l'enviament del formulari de Revocació de consentiment de persona física per relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics.

 

Com fer-ho

Tramitació en línia:

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitació en línia
 2. Comproveu els requisits
 3. Descarregueu el formulari al vostre ordinador
 4. Empleneu i deseu el formulari
 5. Adjunteu, si cal, els documents necessaris per al tràmit
 6. Cliqueu Presentar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de XALOC
 7. Finalitzat el tràmit, podreu descarregar el justificant de la seva presentació.