L'e-TAULER és un servei del Consorci AOC que, juntament amb moltes altres administracions públiques catalanes, utilitza XALOC com a tauler d'edictes electrònic integrat a la seva Seu Electrònica, d'acord amb l'Ordenança general de l'administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms administratius i la Instrucció d'administració electrònica de XALOC, que permeten la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet.

És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d’exposició pública, generació de diligències que permeten donar fe que la informació ha estat publicada, etc.).  L'e-TAULER permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació. No només és una eina d'enviament i recepció electrònica d'edictes interns, si no que també permet gestionar-ne d'externs, provinents d'altres administracions a través d'EACAT.

L'avantatge pel ciutadà és que pot accedir a les publicacions oficials sense haver de desplaçar-se.

 

» Accedeix al Tauler d'anuncis