Ofertes de treball

ESTAT:
TIPOLOGIA:

Ofertes de treball

Selecció per promoció interna d'una plaça d'A1 (Àmbit Contractació)

Personal funcionari de carrera

20/12/2022 - 09/01/2023

Borsa de treball de tècnic jurídic tributari (A1)

Vigència de la borsa de treball

23/08/2021 - 22/08/2023

Selecció d'una plaça A2 de l'àmbit jurídic tributari

Vigència de la borsa de treball

23/11/2021 - 22/11/2023

Selecció per estabilització d'una plaça A2 (tècnic/a comunicació)

Vigència de la borsa de treball

08/02/2023 - 09/02/2025