Calendari dies inhàbils per a l'any 2023

Els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que cada seu electrònica en la que estigui disponible un registre electrònic determinarà, atenent a l'àmbit territorial en el que exerceix les seves competències el titular d'aquesta, els dies que es consideraran inhàbils.

En compliment del que estableix aquest precepte, es detalla a continuació el calendari de dies inhàbils corresponents al 2023 per a XALOC, a efectes de còmputs de terminis.

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius en els calendaris oficials de festes laborals autonòmiques i locals.
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

Dies festius

Són festius a Catalunya els dies assenyalats en el calendari de festes oficials de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Ordre del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya EMT/81/2022, de 21 d’abril (DOGC núm. 8656 de 28/04/2022):

 • 6 de gener (Reis)
 • 7 d'abril (Divendres Sant)
 • 10 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

Són igualment festius, de conformitat amb l'Ordre EMT/278/2022, de 20 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023 (DOGC núm. 8818, de 22/12/2022), les següents festes locals, segons els centres de treball de XALOC:

Oficines de Serveis Centrals i Salt: 25 de juliol i 30 d'octubre
Oficina de l'Alt Empordà (Figueres): 3 de maig i 29 de juny
Oficina de Roses: 17 i 20 de febrer
Oficina de Puigcerdà: 18 de juliol i 8 de setembre
Oficina de Tossa de Mar: 29 de juny i 13 d'octubre
Oficina de la Garrotxa (Olot): 8 i 9 de setembre
Oficina de Cassà de la Selva: 5 i 6 de juny
Oficina de l'Escala: 5 i 29 de juny
Oficina de Palafrugell: 5 de juny i 20 de juliol
Oficina del Pla de l'Estany (Banyoles): 16 d'agost i 23 d'octubre

 

Aquest calendari de dies inhàbils s'aplica a la presentació de documents al registre electrònic de XALOC, en els termes previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

La declaració de dia hàbil o inhàbil a efectes del còmput de terminis no determina per si sola el funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, l'organització del temps de treball o el règim de jornada i horaris d'aquestes.

Calendari laboral

En compliment del que preveu el pacte vuitè de l'Acord/Conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de XALOC, i prèvia negociació amb els representants dels treballadors, el president delegat de XALOC ha aprovat el calendari laboral per a l'any 2023.

Nom Any Format Mida
Calendari laboral 2023 PDF  

 

Darrera actualització: 01/01/2023
Font: Generalitat de Catalunya i propi ens.
Format de les dades: HTML i PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (OCD-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014:  
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental: Gestió dels recursos humans / Control del personal / Control de presència