En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública igual o superior a 18.000 euros (IVA exclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis, o de 50.000 euros (IVA exclòs) en el cas dels contractes d'obres que realitza XALOC per tal d’executar les competències i finalitats que estableixen els seus Estatuts. Els procediments de contractació que encara estan en procés de licitació podeu consultar-los al Perfil del contractant de XALOC.

En les relacions següents s'identifica cada contractació formalitzada amb l'objecte, durada, import de licitació i import d'adjudicació, procediment emprat per la seva celebració i identitat de l'adjudicatari, entre d'altra informació relacionada amb la contractació.

» Accedeix al Llistat de contractes formalitzats

 

En les relacions següents trobareu la informació sobre les incidències de modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes en execució, amb excepció dels contractes menors.

Nom Any Format Mida
Modificacions, pròrrogues, anul·lacions i resolucions de contractes 2015 XLS / PDF 37,5 Kb / 52,67 Kb
Modificacions, pròrrogues, anul·lacions i resolucions de contractes 2016 XLS / PDF 37,5 Kb / 53,5 Kb

 

Altres documents contractuals necessaris

»Fitxa de creditor

»Declaració jurada

 

Actualització: contínua
Font de les dades: XALOC
Format de les dades: HTML