Ofertes de treball

Provisió per lliure designació de 5 llocs de treball

Personal funcionari de carrera

Període de sol·licituds: 29/06/2021 - 19/07/2021

Estat:En procés

Termini de presentació d'instàncies: a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC

Documentació i resultats:

Lloc i data de la propera prova

Data propera prova: A determinar

Descripció propera prova: