Ofertes de treball

Provisió per lliure designació del lloc de treball de secretari/secretària d'alta direcció i Presidència

Personal laboral fix

Període de sol·licituds: 16/06/2021 - 07/07/2021

Estat:En procés

Documentació i resultats:

Lloc i data de la propera prova

Data propera prova: A determinar

Descripció propera prova: