Ofertes de treball

Provisió per concurs específic del lloc de treball C1 de cap de negociat de Serveis econòmics

Personal funcionari de carrera

Període de sol·licituds: 10/06/2021 - 29/06/2021

Estat:En procés

Documentació i resultats:

Lloc i data de la propera prova

Data propera prova: A determinar

Descripció propera prova: