Ofertes de treball

Selecció de 6 places de suport administratiu (C1) i creació de borsa de treball de la mateixa categoria

Personal funcionari de carrera

Període de sol·licituds: 20/04/2021 - 10/05/2021

Estat:En procés

Documentació i resultats:

Lloc i data de la propera prova

Data propera prova: A determinar

Descripció propera prova: