Ofertes de treball

Provisió per comissió de serveis d'un lloc de treball de tècnic expert Tresoreria

Personal funcionari de carrera

Període de sol·licituds: A determinar - A determinar

Estat:En procés

Termini presentació de sol.licituds: a partir de l'endemà de la publicació de la provisió al BOP i a comptar des de l'endemà de l'aixecament de l'Estat d'alarma

Documentació i resultats: