Ofertes de treball

Provisió per concurs 2 llocs de treball de programador/a i 1 lloc de treball d'operador/a

Personal laboral fix

Període de sol·licituds: 28/02/2020 - 05/06/2020

Estat:En procés

De conformitat amb el RD 537/2020, de 22 de maig, el dia 1 de juny a les 00:00 hores s’aixeca el termini de presentació de sol·licituds que va quedar suspès pel RD 463/2020, de 14 de març.

Documentació i resultats: