Ofertes de treball

Ampliació de la borsa de treball d'administratius de data 15/10/2019

Personal funcionari i laboral

Període de sol·licituds: 24/02/2020 - 08/06/2020

Estat:En procés

De conformitat amb el RD 537/2020, de 22 de maig, el dia 1 de juny a les 00:00 hores s’aixeca el termini de presentació de sol·licituds que va quedar suspès pel RD 463/2020, de 14 de març.

Documentació i resultats: