Ofertes de treball

Selecció per promoció interna de 5 places de tècnics de gestió (A2)

Personal funcionari de carrera

Període de sol·licituds: 19/02/2020 - 09/03/2020

Estat:En procés

Documentació i resultats: