Ofertes de treball

Selecció 3 Tècnics/ques A1 d'assessorament i assistència jurídica i constitució de borsa de treball

3 tècnics/ques superiors interins/nes

Període de sol·licituds: 12/07/2018 - 09/08/2018

Estat:Finalitzat

Vigència de la borsa de treball: fins el dia 23 d'octubre de 2020

Documentació i resultats: