Ofertes de treball

ESTAT:
TIPOLOGIA:

Ofertes de treball

Provisió per comissió de serveis d'un lloc de treball de tècnic expert Tresoreria

Personal funcionari de carrera

A determinar - A determinar

Selecció 6 places de tècnics de gestió d’Administració General

Personal funcionari de carrera

22/11/2019 - 11/12/2019

Selecció de 8 places de tècnics superiors d’Administració General

Personal funcionari de carrera

23/11/2019 - 12/12/2019

Selecció per promoció interna de 5 places de tècnics de gestió (A2)

Personal funcionari de carrera

19/02/2020 - 09/03/2020

Provisió per concurs de 54 llocs de treball d'administratius qualificats

Personal funcionari i personal laboral

04/07/2020 - 23/07/2020