Ofertes de treball

ESTAT:
TIPOLOGIA:

Ofertes de treball

Selecció 6 places de tècnics de gestió d’Administració General

Personal funcionari de carrera

22/11/2019 - 11/12/2019

Selecció de 8 places de tècnics superiors d’Administració General

Personal funcionari de carrera

23/11/2019 - 12/12/2019