Ofertes de treball

ESTAT:
TIPOLOGIA:

Ofertes de treball

Selecció 6 places de tècnics de gestió d’Administració General

Personal funcionari de carrera

A determinar - A determinar

Selecció de 8 places de tècnics superiors d’Administració General

Personal funcionari de carrera

A determinar - A determinar

Selecció 3 programadors-operadors informàtics (C1)

Personal laboral fix

01/10/2019 - 20/09/2019