Ofertes de treball

ESTAT:
TIPOLOGIA:

MESURES PREVENTIVES COVID 19 EN ELS PROCESSOS SELECTIUS

1.Porteu la mascareta (ús obligatori). No és obligatori el seu ús durant la realització de les proves, perquè es garantirà una distància de seguretat.
2.Seguiu les recomanacions generals d’higiene (rentar-se les mans, ús de gel hidroalcohòlic, etc.).
3.Mantingueu sempre la distància de seguretat interpersonal.
4.En accedir i abandonar l’aula feu-ho de manera ordenada i seguint les indicacions dels membres del tribunal.
5.Si noteu que teniu símptomes (febre >37.3 º C, tos continuada o persistent, dificultat respiratòria, malestar general...) no us presenteu a la prova, extremeu les precaucions i contacteu immediatament amb el vostre metge d’atenció primària, al telèfon d’atenció a la COVID 19, utilitzeu l’aplicació STOP COVID19 CAT al vostre telèfon mòbil.

Ofertes de treball

Selecció 6 places de tècnics de gestió d’Administració General

Personal funcionari de carrera

22/11/2019 - 11/12/2019

Selecció de 8 places de tècnics superiors d’Administració General

Personal funcionari de carrera

23/11/2019 - 12/12/2019

Selecció per promoció interna de 5 places de tècnics de gestió (A2)

Personal funcionari de carrera

19/02/2020 - 09/03/2020

Ampliació de la borsa de treball d'administratius de data 15/10/2019

Personal funcionari i laboral

24/02/2020 - 08/06/2020

Provisió per concurs de 54 llocs de treball d'administratius qualificats

Personal funcionari i personal laboral

04/07/2020 - 23/07/2020

Selecció de places d'auxiliar administratiu/va i d'administratiu/va

Borsa de treball auxiliars administratius: fins el dia 28 de setembre de 2021;Borsa de treball administratius:

16/10/2019 - 16/10/2021

Selecció 3 programadors-operadors informàtics (C1)

Vigència de la borsa de treball:

28/12/2019 - 28/12/2021