Ofertes de treball

ESTAT:
TIPOLOGIA:

MESURES PREVENTIVES COVID 19 EN ELS PROCESSOS SELECTIUS

1. Porteu la mascareta. No és obligatori el seu ús sempre que es pugui garantir la distància de seguretat.
2. Seguiu les recomanacions generals d’higiene (rentar-se les mans, ús de gel hidroalcohòlic, etc.).
3. Mantingueu sempre la distància de seguretat interpersonal.
4. En accedir i abandonar l’aula feu-ho de manera ordenada i seguint les indicacions dels membres del tribunal.

Ofertes de treball

Selecció per torn lliure de 2 places A1 (OOP 2019 i OOP 2020)

Personal funcionari de carrera

01/02/2022 - 21/02/2022

Selecció de 8 places de tècnics superiors d’Administració General

Borsa de treball de tècnics A1 àmbit jurídic (SAT) de la convocatòria 2019/08. Vigència de la borsa de treball:

17/11/2020 - 16/11/2022

Borsa de treball de tècnic jurídic tributari (A1)

Vigència de la borsa de treball

23/08/2021 - 22/08/2023

Selecció d'una plaça A2 de l'àmbit jurídic tributari

Vigència de la borsa de treball

23/11/2021 - 22/11/2023