Ofertes de treball

Ofertes de treball

Provisió lloc de treball

Provisió per lliure designació de la direcció dels serveis econòmics de l'organisme

21/10/2016 - 10/11/2016

Borsa de treball categoria administratius

Convocatòria selecció per establir una borsa de treball de la categoria d'administratius

20/07/2017 - 03/08/2017