Ofertes de treball

ESTAT:
TIPOLOGIA:

MESURES PREVENTIVES COVID 19 EN ELS PROCESSOS SELECTIUS

1.Porteu la mascareta (ús obligatori). No és obligatori el seu ús durant la realització de les proves, perquè es garantirà una distància de seguretat.
2.Seguiu les recomanacions generals d’higiene (rentar-se les mans, ús de gel hidroalcohòlic, etc.).
3.Mantingueu sempre la distància de seguretat interpersonal.
4.En accedir i abandonar l’aula feu-ho de manera ordenada i seguint les indicacions dels membres del tribunal.
5.Si noteu que teniu símptomes (febre >37.3 º C, tos continuada o persistent, dificultat respiratòria, malestar general...) no us presenteu a la prova, extremeu les precaucions i contacteu immediatament amb el vostre metge d’atenció primària, al telèfon d’atenció a la COVID 19, utilitzeu l’aplicació STOP COVID19 CAT al vostre telèfon mòbil.

Ofertes de treball

Selecció de 6 places de suport administratiu (C1) i creació de borsa de treball de la mateixa categoria

Termini de presentació d'instàncies: a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

A determinar - A determinar

Selecció per promoció interna d'una plaça del grup A1

Personal laboral fix

25/02/2021 - 16/03/2021

Selecció de places d'auxiliar administratiu/va i d'administratiu/va

Borsa de treball auxiliars administratius: fins el dia 28 de setembre de 2021;Borsa de treball administratius:

16/10/2019 - 16/10/2021

Selecció 3 programadors-operadors informàtics (C1)

Vigència de la borsa de treball:

28/12/2019 - 28/12/2021

Ampliació de la borsa de treball d'administratius de data 15/10/2019

Vigència de la borsa de treball:

13/11/2020 - 13/11/2022

Selecció de 8 places de tècnics superiors d’Administració General

Borsa de treball de tècnics A1 àmbit jurídic (SAT) de la convocatòria 2019/08. Vigència de la borsa de treball:

17/11/2020 - 17/11/2022