Reglament orgànic i funcional

Aprovació: 23/05/2006

 

Entrada en vigor: 22/07/2006

 

Publicació: BOP 140 (21/07/2006)

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

 Text oficial del Reglament

Text íntegre del Reglament orgànic i funcional

 

Text del Reglament separat per títols:

1. DISPOSICIONS GENERALS

2. RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL

3. DEL PERSONAL DE L'ORGANISME

4. PROCEDIMENT GENERAL D'ACTUACIÓ DE XALOC

5. DELS CONVENIS AMB ELS ENS GESTIONATS

6. DISPOSICIONS FINALS