Pla de serveis d'assistència comptable per a la gestió integral del patrimoni dels ens locals de la demarcació de Girona

Aprovació pel Consell Rector: 19/12/2017

 

Publicació: BOP 2 (03/01/2018)

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

  Textos oficials del pla inicial i de les posteriors modificacions

  Text refós del Pla de serveis d'assistència comptable per a la gestió integral del patrimoni dels ens locals

 

El text refós presenta, en un únic redactat, el Pla de serveis amb les seves posteriors modificacions i correccions per facilitar-ne la lectura i comprensió.

 

Darrera actualització: 03/01/2018
Font de les dades: XALOC
Format de les dades: PDF