Pla de Serveis d'Assistència Comptable als ens locals de la demarcació de Girona

Aprovació pel Consell Rector: 10/05/2005

 

Publicació: BOP 233 (07/12/2005)

 

Afectat per:

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió ordinària celebrada el 13 de setembre de 2016

Modificació aprovada pel Consell Rector en sessió ordinària celebrada el 19 de desembre de 2017

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

  Textos oficials del pla inicial i de les posteriors modificacions

  Text refós del Pla de serveis d'Assistència Comptable als ens locals de la demarcació de Girona

 

El text refós presenta, en un únic redactat, el Pla de serveis amb les seves posteriors modificacions i correccions per facilitar-ne la lectura i comprensió.

 

Darrera actualització: 03/01/2018
Font de les dades: XALOC
Format de les dades: PDF