Ordenança reguladora dels preus públics per l'assistència tècnica en treballs qualificats que els ens locals del territori de Girona encomanin a XALOC

Aprovació inicial en sessió plenària: 20/11/2007

 

Entrada en vigor: 19/02/2008

 

Publicació: BOP 34 (18/02/2008)

 

Afectat per:

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 21 de desembre de 2010

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 22 de novembre de 2011

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 16 d'octubre de 2012

Modificació provisional aprovada en sessió plenària de la Diputació de Girona el 15 de setembre de 2015

Modificació provisional aprovada en sessions plenàries de la Diputació de Girona el 21 de març i el 18 d'abril de 2017

 

Textos (per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader):

Textos oficials. Inclou les modificacions posteriors

Text consolidat. Inclou les modificacions successives

 

El text consolidat presenta, en un únic redactat, l'ordenança amb les seves posteriors modificacions i correccions per facilitar-ne la lectura i comprensió.

Advertim que, en cas que el text consolidat no coincideixi amb les modificacions i correccions dels textos publicats, prevalen els textos oficials publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 

Actualització: 11/08/2017
Font de les dades: XALOC
Format de les dades: PDF