Relació de llocs de treball

L'equip humà de la Xarxa Local de Municipis (XALOC) està integrat per totes les treballadores i treballadors públics de l'organisme autònom, els quals tenen una relació laboral de caràcter funcionarial o laboral

En aquest espai podreu trobar la relació de llocs de treball (RLT) de tots aquests empleats públics.

Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Nom Any Format Mida
Relació de llocs de treball 2020 PDF  2.338.816 bytes
Relació de llocs de treball 2019 PDF  353.468 bytes
Relació de llocs de treball 2018 PDF  290.871 bytes
Relació de llocs de treball 2017 PDF  48.651 bytes
Relació de llocs de treball 2016 PDF  532.327 bytes
Relació de llocs de treball 2015 PDF  567.834 bytes
Relació de llocs de treball 2014 PDF  272.536 bytes

 

Per visualitzar els documents cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader.

 

Darrera actualització: 02/03/2020
Font: Propi ens i Butlletí Oficial de la Província de Girona
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punt d.
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental:                         Gestió de Recursos Humans / Organització del personal / Plantilla