Alts càrrecs

És la llista de les persones que ocupen llocs de treball de responsabilitat a l'estructura directiva tècnica de XALOC.

 

DIRECTIUS:

Josep M. Rosón Santín

Gerent de XALOC

Currículum
  • Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB). Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Economia i Gestió de l'Hisenda Autonòmica i Local per la Universitat de Barcelona (U.B). Mestratge en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona (U.B). Diplomatura en Funció Gerencial Administracions Públiques per ESADE.
  • Actualment, Gerent de l'Organisme Autònom de la Diputació de Girona, Xarxa Local de Municipis (XALOC) nomenat per Decret de Presidència de Diputació de Girona, de data 4 d'agost de 2016, d'acord amb el concurs de provisió d'aquest lloc de treball, amb presa de possessió de data 1 d'octubre de 2016.
  • Coordinador d'Empreses Municipals de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Gerent de CORESSA S.A., i de CLAUS S.A. fins al 30 de setembre 2016
  • Director d'Àrea de Serveis Generals  (Juliol 2011- Març 2013), exercint la direcció dels serveis d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Organització, Sistemes d'Informació, Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà, Registre i Arxiu.
  • Funcionari a l'Ajuntament des de 1991, on ha desenvolupat les funcions de: Tresorer Municipal (juny 1992- juliol 2011), acumulant les funcions de Cap Departament Tresoreria (Maig 1991- Març 1999), Cap del Departament de Tresoreria, Compres i Contractació i Cap d'Hisenda, (Abril 1999- Desembre 2007), Cap de Servei d'Economia i Hisenda, que aglutina les anteriors (Gener 2008- Juliol 2011).
  • Professor col·laborador en el Mestratge d'Urbanisme i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona i a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
  • Membre de la Comissió d'Economia i Finançament Local i Pressupostos de la Federació Catalana de Municipis i Províncies. Membre de la Comissió d'estudi del Projecte de Costos per l'Administració Local a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Assessor Econòmic- Financer d'Empreses Immobiliàries. Administrador de Finques, Oposició de l'Estat, convocatòria de 25 de maig de 1991.

 

Darrera actualització: 28/10/2016
Font: Propi ens
Format de les dades: HTML
Llei de Transparència 19/2014: Article 9. Apartat 1. Punt b.
Llei de Transparència 19/2013: Article 6. Apartat 1.
Classificació documental: Gestió recursos humans / Expedients de personal