Informes d’auditoria de comptes i de fiscalització

XALOC se sotmet periòdicament a auditories que fiscalitzen la seva activitat econòmica per tal de comprovar que els recursos públics dels quals disposa es destinen a les finalitats que determina el pressupost.

En aquest espai podreu trobar els informes de les auditories, tant internes com externes, a què s'ha sotmès XALOC.

Nom Categoria Exercici Format Mida    
Informe 32/2016 Extern 2013 PDF 1,93 Mb
Informe control financer Intern 2015 PDF 2,96 Mb

 

 

Per visualitzar-los cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader.

 

Darrera actualització: 27/09/2017
Font de les dades: XALOC
Format de les dades: PDF