Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni: CN3851
Objecte: Conveni-tipus regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos a favor de la Diputació de Girona
Tipus: Delegació
Data inici: 28/11/2018
Data fi: 28/11/2022
Obligacions:

Ens / Entitats que el signen

  • Ajuntament de Palafrugell

Dades de les delegacions

Obertura

Data efectiva: 27/11/2018
Data signatura:
Data final conveni: 27/11/2022
Categoria Concepte
Recaptació Executiva Tots els ingressos de dret públic