Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni:
Objecte: CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ D?INGRESSOS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Tipus: Delegació
Data inici: 20/02/2018
Data fi: 20/02/2022
Obligacions:

Ens / Entitats que el signen

  • Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Dades de les delegacions

Obertura

Data efectiva: 20/02/2018
Data signatura: 20/02/2018
Data final conveni: 20/02/2022
Categoria Concepte
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Multes de trànsit, circulació i seguretat viària
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Expedients sancionadors per infraccions en matèria de sorolls
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Expedients sancionadors per infraccions de la normativa en matèria seguretat ciutadana
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Expedients sancionadors per infraccions a l'ordenança de convivència
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Expedients sancionadors per infraccions de la normativa en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Expedients sancionadors per infraccions de la normativa en matèria de protecció dels animals