Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni: CN3788
Objecte: CONVENI DELEGACIÓ DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
Tipus: Delegació
Data inici: 18/07/2018
Data fi: 18/07/2022
Obligacions:

Ens / Entitats que el signen

  • Ajuntament de Llagostera

Dades de les delegacions

Obertura

Data efectiva: 18/07/2018
Data signatura: 18/07/2018
Data final conveni: 18/07/2022
Categoria Concepte
Recaptació Executiva Quotes d'Urbanització