Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni: CN3231
Objecte: Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió i recaptació d'ingressos a favor de la Diputació de Girona
Tipus: Delegació
Data inici: 23/09/2014
Data fi: 01/01/2022
Obligacions:

Ens / Entitats que el signen

  • Ajuntament del Port de la Selva

Dades de les delegacions

Obertura

Data efectiva: 23/09/2014
Data signatura:
Data final conveni: 23/09/2018
Categoria Concepte
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Multes de trànsit, circulació i seguretat viària

Ampliació

Data efectiva: 01/01/2018
Data signatura: 19/12/2017
Nova data final conveni: 01/01/2022
Categoria Concepte
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Expedients sancionadors per infraccions en matèria de control i tinença d'animals
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Expedients sancionadors per infraccions de la normativa en matèria seguretat ciutadana