Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni: CN3152
Objecte: Conveni-tipus regulador de la delegació de facultats de gestió i recaptació d'ingressos a favor de la Diputació de Girona
Tipus: Delegació
Data inici: 15/04/2014
Data fi: 07/08/2022
Obligacions:

Ens / Entitats que el signen

  • Ajuntament de Sant Pere Pescador

Dades de les delegacions

Obertura

Data efectiva: 15/04/2014
Data signatura:
Data final conveni: 15/04/2018
Categoria Concepte
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Multes de convivència

Ampliació

Data efectiva: 07/08/2018
Data signatura: 07/08/2018
Nova data final conveni: 07/08/2018
Categoria Concepte
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Multes de trànsit, circulació i seguretat viària