Dades del conveni

Tornar
Núm de conveni: CN3107
Objecte: Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos a favor de la Diputació de Girona
Tipus: Delegació
Data inici: 18/02/2014
Data fi: 18/04/2020
Obligacions:

Ens / Entitats que el signen

  • Ajuntament de Vilafant

Dades de les delegacions

Obertura

Data efectiva: 18/02/2014
Data signatura:
Data final conveni: 18/04/2018
Categoria Concepte
Inspecció Taxa 1,5% i telefònia mòbil Inspecció Taxa 1,5% i telefònia mòbil
Recaptació Executiva Tots els ingressos de dret públic

Ampliació

Data efectiva: 01/01/2015
Data signatura: 01/01/2015
Categoria Concepte
Gestió integral (recaptació voluntària i executiva) Taxa 1,5% i telefònia mòbil

Renovació

Data efectiva: 19/04/2018
Data signatura:
Nova data final conveni: 18/04/2019

Renovació

Data efectiva: 19/04/2019
Data signatura:
Nova data final conveni: 18/04/2020