Convenis signats

Tipus
Signants
Data inici
Data fi
Núm. conveni Tipus Signants Objecte Data inici Data fi Detall
CN1042017 Encàrrec de gestió XALOC; Comissió Gestora Mpal Medinyà Conveni-tipus sobre l'assumpció de funcions d'assistència comptable per la Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona (Modalitat d'assistència ASP) Detalls
Delegació Diputació de Girona; Ajuntament de Celrà ORDRE DEL MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA Detalls
CN1272018 Col·laboració XALOC; Ajuntament de Cassà de la Selva MODIFICACIÓ CONVENI SUBSCRIT ENTRE XALOC I L'AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA PER A LA COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA RECAPTATÒRIA I ACTIVITATS O SERVEIS CONNEXOS (CESSIÓ EN ÚS DE BÉNS MOBLES I TRANSFERÈNCIA DE PERSONAL) 22/06/2018 22/06/2022 Detalls
CN1262018 Col·laboració XALOC; Ajuntament de Tossa de Mar Conveni entre XALOC i l'Ajuntament de Tossa de Mar cessió d'espai 24/05/2018 24/05/2022 Detalls
CN1252018 Encàrrec de gestió XALOC; Consell Comarcal de la Selva Conveni entre xaloc i el Consell Comarcal de la Selva mitjançant el qual es formalittza l'encàrrec de gesió per a dur a terme les funcions de IIAE en els muncipis d'Amer, Caldes de Malavella, Hostalric, Maçanet de la Selva, Susqueda i Vilobí d'Onyar 16/01/2018 Detalls
CN 3713 Delegació Diputació de Girona; EMD - L'Estartit CONVENI DELEGACIÓ DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 01/01/2018 01/01/2022 Detalls
Delegació Diputació de Girona; Ajuntament de Das Conveni entre XALOC i l'Ajuntament de Das 01/01/2018 01/01/2022 Detalls
CN1242018 Col·laboració XALOC; Consell Comarcal de l'Alt Empordà Col·laboració entre XALOC i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats o serveis connexos 15/11/2017 15/11/2021 Detalls
CN1232017 Col·laboració XALOC; Consell Comarcal del Ripollès Conveni entre la Xarxa Local de Municipis Gironins i el Consell Comarcal del Ripollès per a la cooperació en matèria d'assistència jurídico administrativa i econòmico financera dels municipis del Ripollès 22/09/2017 22/09/2021 Detalls
CN3658 Delegació Diputació de Girona; Ajuntament de Camós Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d?ingressos a favor de la Diputació de Girona 19/09/2017 19/09/2021 Detalls
CN1162017 Col·laboració XALOC; Consell Comarcal de la Garrotxa Conveni entre XALOC i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la cooperació en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats o serveis connexos 01/09/2017 01/09/2021 Detalls
CN1212017 Col·laboració XALOC; Agència Tributària de Catalunya, Consell Comarcal de la Garrotxa, Xarxa Local de Municipis Conveni entre l'ATC, XALOC i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la ubicació d'oficines de servei i atenció al públic de l'ATC miltjançant l'ús compartit d'espais 01/09/2017 01/09/2021 Detalls
CN1202017 Col·laboració XALOC; Agència Tributària de Catalunya, Consell Comarcal del Ripollès, Xarxa Local de Municipis Conveni entre l'ATC, XALOC i el Consell Comarcal del Ripollès per la ubicació d'oficines i servei i atenció al públic de l'ATC mitjançant l'us d'espai compartit 01/09/2017 01/09/2021 Detalls
CN1182017 Col·laboració XALOC; Agència Tributària de Catalunya, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona Conveni per a la comunicació de dades amb transcendència tributària entre l'ATC i les diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida 07/07/2017 31/12/2020 Detalls
CN1222017 Col·laboració XALOC; Agència Tributària de Catalunya, Xarxa Local de Municipis Conveni entre l'ATC i XALOC per a la determinació de l'assumpció de despeses i costos per la ubicació d'oficines de servei i d'atenció al públic de l'ATC mitjançant l'ús compartit d'espais 07/07/2017 07/07/2021 Detalls
CN1192017 Col·laboració XALOC; Agència Tributària de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona Conveni de col·laboració entre l'ATC i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona per a l'alienació mitjançant subhasta pública de béns embargats 07/07/2017 31/12/2020 Detalls
CN1172017 Col·laboració XALOC; Agència Tributària de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona Conveni per a l'encàrrec del tractament de dades de caràcter personal derivat del conveni de 5 de maig de 2015 entre l'ATC i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic 07/07/2017 05/05/2020 Detalls
CN3621 Delegació Diputació de Girona; EMD - L'Estartit Expedients sancionadors trànsit 21/06/2017 21/06/2020 Detalls
CN1142017 Encàrrec de gestió XALOC; Ajuntament d'Olot INSPECCIÓ IAE 06/06/2017 06/06/2021 Detalls
CN1132017 Encàrrec de gestió XALOC; INSPECCIÓ IAE 06/06/2017 06/06/2021 Detalls

Dades a temps real