Serveis als Ajuntaments

Serveis tributaris

Serveis d'assistència

També s'ofereixen als ajuntaments serveis d'assistència en els àmbits següents:

Formació

XALOC organitza periòdicament cursos, jornades i accions formatives de contingut jurídic, econòmic, comptable i tributari, destinats principalment al personal dels ajuntaments que exerceixen tasques pròpies d'aquests àmbits.

Per obtenir la prestació de tots o alguns dels serveis de XALOC, els ajuntaments interessats, segons el servei, hauran de formalitzar un acord de delegació o d'encàrrec de gestió.