Calendari de dies inhàbils. Calendari laboral i festes locals.

Calendari dies inhàbils per a l'any 2018

En compliment del que preveu el pacte vuitè de l'Acord/Conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de XALOC, i prèvia negociació amb els representants dels treballadors, el president delegat de XALOC ha aprovat per resolució de 24 de gener de 2018, el calendari laboral per a l'any 2018.

Són festius els dies assenyalats en el calendari de festes oficials de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF/101/2017 de 25 de maig, (DOGC núm. 7381 de 31/05/2017):

 • 1 de gener (Cap d'Any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 30 de març (Divendres Sant)
 • 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (festa del treball)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tot Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (Immaculada Concepció)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

 

Són igualment festius, de conformitat amb el que estableix l'Ordre TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018 (DOGC núm. 7519, de 19/12/17), les següents festes locals, segons els centres de treball de XALOC:

Oficines centrals, Salt i Gironès: 25 de juliol i 29 d'octubre
Oficina de l'Alt Empordà (Figueres): 3 de maig i 29 de juny
Oficina de Roses: 9 i 12 de febrer
Oficina de Puigcerdà: 16 de juliol i 8 de setembre
Oficina de Tossa de Mar: 22 de gener i 29 de juny
Oficina de la Bisbal d'Empordà: 21 de maig i 16 d'agost
Oficina de la Garrotxa (Olot): 8 i 10 de setembre
Oficina del Ripollès (Ripoll): 10 i 11 de maig
Oficina de Cassà: 28 i 29 de maig
Oficina de l'Escala 29 de juny i 16 de juliol

 

Darrera actualització: 26/01/2018
Font de les dades: XALOC
Format de les dades: HTML