Calendari de dies inhàbils. Calendari laboral i festes locals.

Calendari dies inhàbils per a l'any 2019

Els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que cada seu electrònica en la que estigui disponible un registre electrònic determinarà, atenent a l'àmbit territorial en el que exerceix les seves competències el titular d'aquesta, els dies que es consideraran inhàbils.

En compliment del que estableix aquest precepte, es detalla a continuació el calendari de dies inhàbils corresponents al 2019 per a XALOC, a efectes de còmputs de terminis.

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius en els calendaris oficials de festes laborals autonòmiques i locals.
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

Dies festius

Són festius a Catalunya els dies assenyalats en el calendari de festes oficials de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF/134/2018 de 30 de juliol, (DOGC núm. 7677 de 02/08/2018):

 • 1 de gener (Cap d'Any)
 • 19 d'abril (Divendres Sant)
 • 22 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (festa del treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tot Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

Són igualment festius, de conformitat amb l'Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019, (DOGC núm. 7776, de 28/12/18), les següents festes locals, segons els centres de treball de XALOC:

Oficines centrals, Salt i Gironès: 25 de juliol i 29 d'octubre
Oficina de l'Alt Empordà (Figueres): 3 de maig i 29 de juny
Oficina de Roses: 1 i 4 de març
Oficina de Puigcerdà: 22 de juliol i 9 de setembre
Oficina de Tossa de Mar: 22 de gener i 29 de juny
Oficina de la Bisbal d'Empordà: 10 de juny i 16 d'agost
Oficina de la Garrotxa (Olot): 9 i 10 de setembre
Oficina del Ripollès (Ripoll): 11 i 13 de maig
Oficina de Cassà: 17 i 18 de juny
Oficina de l'Escala 16 de juliol i 2 de setembre
Oficina de Palafrugell 10 de juny i 19 de juliol

 

D'acord amb el que disposa l'article 8 de l'Acord/Conveni, serà festiu per a tots els treballadors els dies 24 i 31 de desembre de 2019, en què les dependències de XALOC romandran tancades.

Aquest calendari de dies inhàbils s'aplica a la presentació de documents al registre electrònic de XALOC, en els termes previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

La declaració de dia hàbil o inhàbil a efectes del còmput de terminis no determina per si sola el funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, l'organització del temps de treball o el règim de jornada i horaris d'aquestes.

Calendari laboral

En compliment del que preveu el pacte vuitè de l'Acord/Conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de XALOC, i prèvia negociació amb els representants dels treballadors, el president delegat de XALOC ha aprovat per resolució de 22 de gener de 2019, el calendari laboral per a l'any 2019.

Nom Any Format Mida
Calendari laboral 2019 PDF 212,46 Kb

 

 

Darrera actualització: 23/01/2019
Font: Propi ens
Format de les dades: HTML i PDF