Esdeveniments i avisos

Serveis mínims

Les vagues generals convocades des del dia 2 fins al 13 d'octubre de 2017, que afecta a tots els treballadors i treballadores en l'àmbit territorial de XALOC s'entendrà condicionada al manteniment dels serveis mínims següents:

a) Personal directiu: dues persones a serveis centrals

b) Servei de registre de documents i/o, en el seu cas, serveis d'atenció als ciutadans i per tramitacions subjectes a terminis: 5 persones distribuïdes de la manera següent:

  • 1 al Registre de la seu central de XALOC
  • 1 a l'Oficina de Puigcerdà
  • 1 a l'Oficina de Figueres
  • 1 a l'Oficina d'Olot
  • 1 a l'Oficina de Tossa

c) Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU):

  • 2 al torn de matí
  • 1 al torn del migdia
  • 1 al torn de tarda

 

Document Data Format Mida
Resolució de presidència 02/10/2017 PDF 166,24 Kb

 

Per visualitzar el PDF cal tenir instal·lat el programa Acrobat Reader.

 

Actualització: 02/10/2017
Font de les dades: XALOC
Format de les dades: HTML i PDF


 

Avís important

Els contribuents de l'ajuntament de Cassà de la Selva que tinguin domiciliat el pagament de l'impost sobre béns immobles (urbans / rústics), si ho consideren convenient, poden ordenar la devolució del rebut corresponent a la 3ª fracció que s'ha carregat al seu compte en data 2 d'octubre de 2017 adreçant-se a l'entitat bancària, atès que, de conformitat amb allò que disposa l'ordenança fiscal aprovada per l'Ajuntament, la data de càrrec del 3er venciment ha de ser el dia 1 de novembre de 2017.

En relació amb totes aquelles persones que optin per ordenar la devolució del rebut carregat aquest mes d'octubre abans del proper 25 d'octubre de 2017, XALOC ordenarà un nou càrrec el proper dia 1 de novembre de 2017.