Novetats en relació amb la taxa pel servei de subministrament d’aigua

Informació sobre el règim de gestió dels padrons, així com l’aplicació de la reducció del cànon aprovada per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries, així com de la modificació dels mínims de facturació per a determinats usos derivada del Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Consulta el document complet de les novetats en relació amb la taxa pel servei de subministrament d'aigua