Nota sobre els tríptics de pagament i els avisos de domiciliació dels tributs

S’informa als contribuents que ara estan rebent les cartes dels tríptics de pagament i els avisos de domiciliació dels tributs aprovats el mes de març dels ajuntaments que tenen delegada la gestió i recaptació a XALOC, que aquests van ser lliurats a l'operador postal a finals del mes de febrer i principis de març, abans de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Lamentem el retard en el repartiment d’aquestes cartes, però entenem que possiblement ha estat causat per la situació de paralització de l’activitat. La data indicada en aquests tríptics i avisos s’ha vist modificada amb motiu de l’estat d’alarma per la crisi sanitària del COVID-19. Per aquest motiu, es prega que, per tal de conèixer la data exacta de la càrrega al banc dels rebuts domiciliats i del final del període de voluntària, accedeixin a http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent i seleccionin el municipi de tributació.

S'informa també que, amb la nova pròrroga de l’estat d’alarma que s’està tramitant avui al Congrés dels Diputats, les dates del calendari fiscal publicades actualment al web de XALOC poden veure’s novament modificades. Per aquest motiu aconsellem no consultar les dates definitives fins aproximadament mitjans de la setmana vinent.

Lamentem les molèsties ocasionades.