Gestió integral de la taxa de l'1,5 i telefonia mòbil

XALOC ofereix als ajuntaments el servei de gestió integral de la taxa d'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores d'interès general, coneguda com a taxa de l'1,5.

Aquest servei comprèn:

  • La gestió de la taxa a travès del sistema d'autoliquidacions.
  • La recaptació en període de cobrament voluntari.
  • La recaptació en període executiu.
  • La inspecció.