Gestió cadastral

XALOC té establert un acord amb la Direcció General del Cadastre per col·laborar en la gestió cadastral dels immobles ubicats als termes municipals dels ajuntaments de la demarcació de Girona.

L'assistència i suport es materialitza en la prestació, en règim de col·laboració, de serveis tècnics i administratius en les matèries següents:

Manteniment cadastral

 • Gestió d'expedients sobre alteracions de caràcter físic i econòmic en urbana (902, 903, 904).
 • Gestió d'expedients sobre alteracions de caràcter jurídic en urbana i rústica (901) i sol·licitud cadastral.
 • Col·laboració en la gestió d'expedients sobre altes per nou sòl urbà.
 • Col·laboració en l'actualització, incorporació de disseminats i rectificació de les subparcel·les rústiques corresponents.

Actualització cadastral

 • Treball de camp.
 • Atenció al públic en el municipi.
 • Gestió d'expedients sobre alteracions de caràcter físic i econòmic en urbana (902, 903, 904).
 • Col·laboració en la inspecció per a la gestió d'expedients sobre alteracions de caràcter físic i econòmic en urbana (902, 903, 904).
 • Col·laboració en l'actualització i incorporació de disseminats, i rectificació de les subparcel·les rústiques corresponents.

Altres serveis cadastrals

 • Revisió cadastral: col·laboració en l'actualització de tipologies, categories i en l'obtenció dels estudis de mercat.
 • Recursos, discrepàncies i errades materials.
 • Col·laboració en el tractament d'informació subministrada per notaris i registradors de la propietat.
 • Punts d'informació cadastral (PIC): servei d'accés electrònic a la informació cadastral.