XALOC s'adhereix a la FEMP per a la gestió de cobraments a l'estranger de sancions en matèria de trànsit

XALOC s’adhereix a l’acord de la Federació Espanyola de Municipis i províncies (FEMP), per al servei  de la gestió de cobraments a l’estranger de sancions en matèria de trànsit a titulars i conductors amb domicili fora d’Espanya.

La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona ofereix als ajuntaments de les comarques gironines el servei de cobrament de sancions de trànsit, d’aquells infractors amb domicili fora d’Espanya. Aquest servei, esdevé d’especial interès per a aquells ens locals que per les seves característiques reben al llarg de l’any visites i estades estacionals de conductors estrangers.