Nota sobre el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (en l’àmbit del personal laboral dels ens locals) i sobre la resolució TSF/759/2020, de 22 de març,...

 

 

Enllaç de la Nota sobre el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.