Acord Consell de Ministres d'11 de febrer de 2020

 

Enllaç: Nota informativa sobre l'Acord del Consell de Ministres d'11 de febrer de 2020

 

 

Annexem publicacions per si són del vostre interès:

 

-Referència del Consell de Ministres de 11/02/20: 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2020/refc20200211.pdf

 

-Butlletí del Senat publicat el 06/03/2020:

http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_28.PDF