Tractament de dades a l'àmbit laboral i mesures per fer front al COVID-19

 

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades han emeses dos comunicats en relació al tractament de dades personals en l’actual situació d’Estat d’Alarma pel COVID-19.

En aquells aspectes que poden afectar a les obligacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals, les notes informatives que les autoritats de control en protecció de dades han publicat es poden resumir en els següents apartats:


  1. La normativa de protecció de dades personals, en tant que adreçada a salvaguardar un dret fonamental, s'aplica en la seva integritat a la situació actual, atès que no hi ha cap raó que determini la suspensió de drets fonamentals, ni aquesta mesura ha estat adoptada.
  2. És obligació del treballador informar a la seva empresa o ens públic de qualsevol circumstància que pugui comportar un risc per altres persones, com ara un possible contacte amb el virus o tenir-ne els símptomes. 
  3. L’empresa o ens públic pot i ha de tractar aquestes dades per les seves obligacions legals en matèria de prevenció de riscos  laborals, per la necessitat de preservar l’interès públic i per protegir els interessos vitals dels treballadors i de les persones que s’hi puguin relacionar.
  4. L’empresa o ens públic està habilitada per comunicar les dades a les autoritats sanitàries.  
  5. Aquests tractaments de dades no necessiten tenir el consentiment de les persones afectades, sinó que es fonamenten en les obligacions legals i els interessos públics i privats que s’han de preservar.
  6. El tractament d’aquestes dades s’ha d’efectuar aplicant en tot moment els principis establerts en la normativa de protecció de dades.

 

Podeu consultar la nota de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades des d’aquest enllaç.

Podeu consultar la nota i l’informe de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades des d’aquest enllaç.