XALOC posa en funcionament el registre administratiu electrònic EACAT per a la tramesa telemàtica de documentació administrativa

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència en la comunicació interadministrativa de Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona i tots els ajuntaments de la demarcació de Girona, i amb la voluntat de donar compliment a l’article 27.7 de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, des del dia 20 d’octubre de 2014 s’ha posat a disposició dels ajuntaments la possibilitat d’utilitzar el registre administratiu electrònic de l’EACAT per enviar i rebre documents de forma telemàtica i amb plena validesa jurídica.