Presentació de Tributs de Catalunya, la nova hisenda catalana

El president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, va participar en la posada en funcionament de la hisenda catalana, Tributs de Catalunya, al Palau de la Generalitat, juntament amb el president de la Generalitat, Artur Mas, i els presidents de les altres diputacions catalanes.

La nova xarxa d’atenció tributària, Tributs de Catalunya, que és fruit de la unió entre l’Agència Tributària de Catalunya i les quatre diputacions. Estarà formada per cent cinquanta oficines i s’implantarà de manera progressiva a partir del proper mes de maig. En una primera etapa, es posaran en marxa cinquanta-tres oficines a la demarcació de Barcelona, i, a partir de llavors, s’establirà a tot el territori català. A Girona, Tributs de Catalunya es farà efectiva mitjançant les nou oficines i el centenar de treballadors de la Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació.

La nova xarxa té per objectius millorar el servei que es dóna a la ciutadania en l’àmbit tributari i avançar cap a una integració de tots els àmbits de l’administració tributària.