Solicitud de serveis

Tipus de sol·licitud

Taxa servei d'assistència de secretaria-intervenció (integral)

Cost / hora <500 hab <2000 hab <5000 hab <10000 hab >10000 hab
Secretaria-intervenció 11,83 € 15,77 € 19,72 € 23,66 € 39,43 €

Més indemnitzacions (dietes i desplaçaments). D'acord amb el que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, que regula les indemnitzacions per raó de servei, o les revisions posteriors.

Preu públic d'assistència tècnica

Cost / hora <500 hab <2000 hab <5000 hab <10000 hab >10000 hab
Secretaria-intervenció 11,83 € 15,77 € 19,72 € 23,66 € 39,43 €
Tècnic superior A1 11,02 € 14,70 € 18,37 € 22,04 € 36,74 €
Tècnic mig A2 10,43 € 13,91 € 17,39 € 20,86 € 34,77 €
Administratiu C1 7,95 € 10,60 € 13,25 € 15,90 € 26,49 €

Més el 21% d'IVA

Els serveis seran gratuïts pels municipis que tinguin delegada la gestió i recaptació voluntària de l'IBI, IAE i IVTM.

Servei

Protecció de dades

D'acord amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de car&agreve;cter personal, us informem que les dades de caràcter personal que feu constar en aquest formulari s'inclouran al fitxer corresponent. La finalitat d'aquest fitxer és proveir d'assistència tècnica a les persones sol·licitants de l'eSAF. Les dades personals recollides tindran caràcter confidencial, i només seran tractades per aquest Organisme d'acord amb la seva naturalesa o cedides a tercers ens els casos i amb les condicions previstes a la Llei. Per poder exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació d'aquestes dades, us podeu dirigir a la Xarxa Local de Municipis (XALOC), Avda. Sant Francesc 29, 1r - 17001 Girona.