Documentació i models

document 2 PONÈNCIA SR CHÁVES EL CONTROL JURISDICCIONAL

134 descàrregues

document 2 Determinació ofertes anormals final

137 descàrregues

document 7 REGLA DESPESA PTO 2018v04072017

129 descàrregues

document 6 Model informe intervenció calcul cost servei

31 descàrregues

document 7 Model informe tècnic unitats físiques

35 descàrregues

document 2 Article Sra Lucía Casado RArDAmb 2015

64 descàrregues

document 3 CASOS PRÀCTICS resolts

92 descàrregues

document 2 Consulta ajuntament pròrroga pressupost 2017

61 descàrregues