OBERTURA APLICACIÓ DE CAPTURA DELS PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2020-2022

 

Us comuniquem que està oberta a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, l'aplicació de captura per a la tramesa dels PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 2020-2022.

 

 

Podreu accedir en el següent enllaç:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=4

 

Adjuntem també l’enllaç on trobareu la guia explicativa per a realitzar aquesta tramesa:

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=4

 

 

 La plataforma estarà oberta fins el dia 15 de març a les 24:00 hores.

 

 

  

NOTA IMPORTANT: Donat que NO es disposa d'informació de la taxa de creixement per als exercicis 2021 i 22 pel que fa a la regla de despesa degut a que el senat no va aprovar al mes de desembre els objectius marcats per al període 2019-2021, a la mateixa Guia explicativa en l'apartat "Formulari de Despeses", s'estableix que per al 2021 i 2022 s'aplicarà la mateixa taxa que es va aprovar en l’acord de ministres de 03 de juliol de 2017 pel període 2018-2020, per tant, seria de 2,8%.

 

 

 Us recordem que les taxes de creixement establertes per aquests exercicis són les següents:

 

  

2019

2020

2021

2022

2,7

2,8

2,8

2,8

 

 

 

Per omplir les dades l’exercici 2019 serà estimació dels drets i obligacions reconegudes a 31/12, i per la resta d’exercicis, 2020-2021-2022 serà estimació de previsions i crèdits inicials.