RECORDATORI FINALITZACIÓ TERMINI TRAMESA OBLIGACIONS 3T/2018: 31/10/2018 a les 24:00 HORES

Benvolguts/des:

 

Us recordem que el dia 31 d’octubre a les 24:00 hores finalitza el termini de les següents obligacions de tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda:

 

 

1. CÀLCUL DEL COST EFECTIU EXERCICI 2017:

 

http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx

 

 

2. SEGUIMENT PLA D'AJUST 3T 2018 I/O PER A LA SEVA ACTUALITZACIÓ:

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15

 

 

3. TRAMESA DE L'EXECUCIÓ 3T DEL PRESSUPOST 2018

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=105

  

4. TRAMESA DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT (PMP) 3T

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=10

 

 

Salutacions,