AVÍS: OBERTURA APLICACIÓ DE CAPTURA TRAMESA EXECUCIÓ 3ER TRIMESTRE DE 2018

 

Benvolguts/es,

 

TÍTOL: OBERTA APLICACIÓ PER LA TRAMESA DE L’EXECUCIÓ DEL 3ER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2018

Us informem que s'ha obert a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals l'aplicació per a la tramesa de la informació de l'execució del Tercer Trimestre del pressupost de l'exercici 2018.

La data de finalització de la tramesa és el proper 31 d’octubre de 2018 a les 24:00 h.

Trobareu l’accés a l’aplicació en el següent enllaç:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=105

Adjuntem també l’enllaç de la guia explicativa per a complimentar les dades de la tramesa: 

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/EjecTrim_1,%202%20y%203%20_2018_Guia%20Completa_20180927.pdf

Salutacions,