OBERTURA APLICACIÓ MINHAP PER A LA COMUNICACIÓ DE LES ORDRES DE PAGAMENT A L’ICO 4art TRIMESTRE 2018 DELS FONS DE FINANÇAMENT

Les entitats locals que varen sol·licitar l'adhesió per l'any 2018 en algun dels fons del RDL 17/2014, de 26 de desembre, que hagin rebut resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local autoritzant l'adhesió, hauran de confirmar els imports trimestrals de les necessitats financeres sol·licitades en els Fons d'Impuls Econòmic i d'Ordenació.

 

Annexem l’enllaç d’accés a l'aplicació per la comunicació d'aquests imports trimestrals:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62

  

El termini per fer aquesta comunicació finalitza el dia 14 de setembre de 2018 fins les 23:59 hores.

  

Us annexem també la GUIA INFORMATIVA per a l'enviament de la informació en funció del fons en el qual us trobeu:

 

*Guia informativa sobre l’aplicació per a l’enviament de la informació a l’ICO sobre les necessitats financeres sol·licitades en el fons d’impuls econòmic regulat en l’article 50 del RD-Llei 17/2014:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Gu%c3%ada%20Impulso%20econ%c3%b3mico%202018.pdf

 

*Guia informativa sobre l’aplicació per a l’enviament de la informació a l’ICO sobre les necessitats financeres a atendre a 2018 que s’han sol·licitat en els fons d’ordenació regulats en l’article 39.1 apartats A) i B) del RD-Llei 17/2014, per a les necessitats financeres de 2018:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Gu%c3%ada%20Fondo%20de%20Ordenaci%c3%b3n%202018.pdf